Najaarsbijeenkomst 12 november

Het bestuur van de Willem Mengelberg Society nodigt u graag uit voor de najaarsbijeenkomst op 12 november a.s. in Pulchri Studio (Lange Voorhout 15) in Den Haag. Deze staat in het teken van de verschijning van Willem Mengelberg, een biografie 1920–1951, geschreven door Frits Zwart, dat op 13 september j.l. bij uitgeverij Prometheus verscheen.

Nieuwe WM verschenen

Onlangs verscheen WM nummer 118, september 2016. In dit nummer o.a. de integrale tekst van de voordracht van Frits Zwart uitgesproken op 13 september in de Kleine Zaal van het Concertgebouw bij de presentatie van deel 2 van zijn Mengelberg-biografie.